Systemy wizyjne – nieodłączny element kontroli jakości produktów

Kontrola jakości to niezbędny element w każdym procesie produkcyjnym. Ma on niezwykle ważne znacznie, gdyż pozwala na sprawdzenie, czy dany wyrób spełnia stawiane przed nim wymagania. Obecnie w takich działaniach wykorzystywanych jest szereg nowoczesnych rozwiązań. Jednym z nich są systemy wizyjne.

Zadania systemu wizyjnego w kontroli jakości

Zastosowanie systemów wizyjnych podczas kontroli jakości obejmuje bardzo zróżnicowane zadania. Pomocny w ich wykonaniu będzie zarówno czujnik wizyjny, jak i na przykład oświetlenie wizyjne. Dzięki nim można jednak kompleksowo i efektywnie zbadać jakość wytworzonych produktów. W praktyce więc przy pomocy systemów wizyjnych można otrzymać informacje dotyczące wymiarów i orientacji produktu, jego kompletności i ewentualnych uszczerbków, zgodności z pożądaną specyfikacją, zweryfikować prawidłowość oznaczeń, czy też skontrolować kolor i etykiety. Niezwykle istotne jest także działanie mające na celu zbadanie czy dane zamknięcie opakowania nie posiada żadnych wad. Nietrudno jest się bowiem domyśleć, że ewentualne niedopatrzenie w tej kwestii absolutnie nie może mieć miejsca.

Jak przebiega inspekcja wizyjna?

Proces kontroli jakości za pomocą aplikacji wizyjnej obejmuje kilka podstawowych kroków. Należą do nich pozyskiwanie obrazu, lokalizowanie produktu, podjęcie kontroli oraz końcowa decyzja. Opiszmy pokrótce, czym charakteryzuje się każdy z nich. Pozyskiwanie obrazu ma na celu skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby uzyskać jak najdokładniejszy obraz. Tylko to umożliwi wykrycie ewentualnych nieprawidłowości oraz wad, które zawsze przecież mogą powstać na etapie produkcji. Tutaj jednak warto mieć na uwadze, że kamera jest słabsza od ludzkiego oka i dlatego bardzo istotne będzie też dobranie właściwego oświetlenia. Kolejną kwestią jest lokalizacja produktu i zadbanie o to, aby po przechwyceniu obrazu dany element umieszczany był w identycznej lokalizacji i orientacji względem kamery w czasie każdej kontroli. Tylko wówczas unikniemy powstawania przekłamań w pomiarach. Później nie pozostaje już nic innego, jak tylko skontrolować za pomocą specjalistycznych narzędzi i technik cały proces i podjęcie końcowej decyzji na podstawie porównania uzyskanego wyniku ze standardowym wzorcem.

Dobieranie systemu wizyjnego

W skład systemów obrazowania wchodzą różnego rodzaju komponenty, które podzielić można na te z grupy optycznej, oświetleniowej czy też oprogramowania. Odpowiednie ich dobranie oraz dopasowanie do siebie ma ogromne znaczenie z punktu widzenia powodzenia całej operacji. Tylko w ten sposób można bowiem stworzyć optymalnie rozwiązanie, które sprosta stawianym przed nim wymaganiom. Oczywiście równocześnie trzeba też brać pod uwagę szereg innych aspektów. Wśród nich najważniejszymi są te dotyczące konkretnego środowiska pracy, jego cech i ograniczeń, czy też zdefiniowanie pożądanej interakcji danego użytkownika z systemem. Z tego powodu w celu wdrożenia efektywnych rozwiązań zawsze ściśle należy podążać za indywidualnymi potrzebami w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *